Ribonlar

RİBON NEDİR?


Termal transfer ribon üç katmandan oluşmaktadır. Ribonun orta kısmında film tabakası, bu tabakanın bir tarafında ısıyla sıvılaşan mürekkep, diğer tarafında da koruyucu tabaka bulunur.


Termal transfer ribonun çalışma prensibi, polyester film üzerinde katı halde bulunan mürekkep, termal yazıcı kafa sayesinde ısıtılarak sıvı hale gelir ve etiket yüzeyine transfer edilerek baskı sağlanır. Mükemmel baskı kalitesinin sağlanabilmesi için yazıcı, ribon ve baskı yapılacak malzemenin uyumlu olması gerekir.


WAX RİBON NEDİR?

Wax ribon, genel amaçlı bir ribon olup, standart etiket baskıları için kullanılır. Çok küçük testlerde, geniş karakterlerde ve logolarda siyahlığı 2.1 (ODR)'ye kadar çıkabilir. Ribon yapısı tüm kağıtlarda ve özellikle baskısız kağıtlarda baskı imkanı sağlamaktadır. Ayrıca çeşitli sentetik malzemelerde baskı vermektedir. Baskı görüntüsü 60°C 'ye kadar ısı direnci göstermektedir.


WAX/RESİN RİBON NEDİR?

Wax/Resin, düşük enerjide mükemmel baskı veren bir ribondur. Geniş bir yelpazedeki yüzeylerde aynı baskı kalitesini elde etmek mümkündür. Mürekkebi tüm etiket tiplerinde, çok küçük testlerde, geniş karakter v  logolarda uygun siyahlıkta mükemmel baskı vermektedir. Baskı görüntüsü 100°C' ye kadar ısıya ve çizilmeye karşı dirençlidir.


RESIN RİBON NEDİR?

Resin Ribon, polyester ve diğer plastik etiketlerde mükemmel performans gösteren bir ribondur. Yüksek duyarlıklı bu ribon, aşınmalara ve çözücülere (solventlere) karşı güçlü direnç gösterebilmesi, mükemmel baskı performansı ve yoğunluğu sağlaması için formüle edilmiştir.